REGELS VOOR KUNSTENAARS – Linde Witsiers

 

 

Schrijfatelier – Lasse van Strien : Wat gebeurt er als je wel blijft kijken? (2017)

Dit is de eindopdracht (tekst en beeld) van student Linde Witsiers.

 

In dit schrijfatelier hebben de studenten zes weken lang geschreven. Zij zijn intensief bezig geweest met het opnieuw leren waarnemen en proza leren schrijven. Ook zijn zij bezig geweest met de betekenis van de ogen van de ander, perspectief en welk effect dat heeft op je schrijven.

In die periode van zes weken zijn er verschillende opdrachten geweest die bovenstaande thema’s bevatte. Uiteindelijk kregen de studenten de ruimte om één grote tekst te schrijven, waarin de ogen van de ander, subtiel of nadrukkelijk, naar voren zou komen. Daarbij was ook de ruimte om met beeld te experimenteren.

 

Dit schrijfatelier is gegeven op de Vrije Hogeschool
Dit filmpje was ook te zien op: het youtube kanaal van de Vrije Hogeschool